Print this page
 
vignett

I og omkring dei oppreiste
c
Forteljingar om menneskeslekta sitt forhold til
grunnkreftene i tilværelsen,
om det å vekse ut i frå ei uskuld,
nærast medvetlaus tilstand innanfor ei naturmyte
og inn i ei kulturmyte.
Forteljingar i spenningsfelta
mellom natur-kultur,
spor av natur i kulturen
og spor av kultur i naturen,
samanheng og spalting.
Forteljingar om denne storslagne oppvakninga,
frigjeving og erkjenning,
men også forvirring, sjøvbedrag,
angst og ein nærast kvilelaus, febrilsk søken etter
Gudar og forklaring.
I denne søken eller vokster,
i dette menneskeforetak,
kall det gjerne opprør eller utvikling
er det eg hentar inspirasjon og materiale
til bileta mine.